Advertisement
Strona Główna arrow Imisja arrow APOA-370 Analizator O3
APOA-370 Analizator O3 Print
Metoda krzyżowej modulacji przepływu wraz z absorpcją w ultrafiolecie połączona została z metodą kalkulacji porównawczej. Dla użytkownika oznacza to pomiar z dużą stabilnością i wysoką czułością (0.1 ppm dla pełnego zakresu)Image

 

DANE TECHNICZNE
Zastosowaniepomiar O3 w powietrzu atmosferycznym
Zasada działaniaabsorpcja w ultrafiolecie (NDUV)
Zakresy standardowe0÷0,1/0,2/0,5/1,0 ppm. Automatyczne lub ręczne przełączanie zakresu. Możliwość ich zdalnego przełączania. Opcja: 4 zakresy z przedziału 0÷10 ppm przy rozpiętości zakresów 1:10
Próg wykrywalności (LDL)0,5 ppb (3 sigma)
Powtarzalność pomiarów±1,0 % pełnego zakresu
Liniowość pomiarów±1,0 % pełnego zakresu
Dryft zera< LDL / dzień na najniższym zakresie
< LDL / tydzień na najniższym zakresie 
Dryft spanu< LDL / dzień na najniższym zakresie 
< LDL / tydzień na najniższym zakresie
Czas odp. T90< 75 s na najniższym zakresie
Alarmypodczas AIC, błąd kalibracji zera i wzmocnienia, błąd temperatury eliminatora ozonu, błąd natężenia światła, itd.
Wyjścia• 0÷1V / 0÷10V / 4÷20mA. Do wyboru: wartość chwilowa, wartość
  sumaryczna, średnia krocząca
• RS-232C - Protokół HORIBA
Zasilanie230V AC, 50 Hz
Wymiary430mm (szer) x 221mm (wys) x 550mm (głęb) (obudowa do stojaka 19″)
Wagaokoło 18 kg

 

Cechy ogólne i systemowe analizatorów serii APxx-370

Automatyczna kalibracja
Procedura kalibracji analizatorów, często uciążliwa, została tu zredukowana do wywołania odpowiedniej funkcji. W menu Automatycznej Kalibracji (Auto-Interval Calibration - AIC) użytkownik ustawia czas rozpoczęcia, czas jej trwania, a także okres czasu pomiędzy kolejnymi powtórzeniami kalibracji. Zegar i kalendarz analizatora zapewniają wykonanie kalibracji precyzyjnie w zadanym momencie. Oczywiście w każdej chwili można zainicjować wykonanie kalibracji z komputera, poprzez złącze szeregowe RS-232C analizatora lub wywołać ją ręcznie.

Funkcja automatycznej zmiany zakresu
Funkcja automatycznej zmiany zakresu przełącza na zakres pomiarowy najlepiej dopasowany do aktualnego stężenia badanego składnika w próbce. Możliwe jest także wyłączenie tej funkcji i ręczna nastawa zakresów pomiarowych.

Wybór danych wyjściowych
Dla każdego mierzonego komponentu przewidziano cztery typy danych: wartość chwilową, wartość sumaryczną, średnią i średnią kroczącą. Dwie z nich można wybrać jako dane wyjściowe. Dane te mogą być przekazywane jednocześnie do dwóch urządzeń zewnętrznych (np. komputera i drukarki). Przedział czasowy dla obu rodzajów średniej oraz wartości sumarycznej może być dowolnie określony, a dla wartości średnich można wybrać trzy różne zakresy uśredniania.

Pamięć danych
W pamięci mogą być przechowywane cztery różne wartości: trzy wartości średnie i wartość sumaryczna. Przykładowo:
Wartość średnia  #1 (np. 3 min)    1000 wartości
Wartość średnia  #2 (np. 30 min)  1000 wartości
Wartość średnia  #3 (np. 3 godz)    100 wartości
Wartość sumaryczna (np. 1 godz) 1000 wartości

Gniazdo kart pamięci „Compact Flash” (CF)
Wyposażenie przyrządu w czytnik kart pamięci ułatwia gospodarkę danymi. Pozwala na zapamiętanie bardzo dużej ilości danych. Umożliwia zupełnie łatwą pracę urządzeń pojedynczych i bez innego rodzaju transmisji danych. Ma także istotne zastosowanie serwisowe.

Praca w sieci LAN (Ethernet)
Przyrządy są kompatybilne ze środowiskiem sieci LAN w celu udostępniania danych. Opcjonalnie mogą posiadać port Ethernet i pracować w sieci LAN, jeśli są takie możliwości infrastruktury.

Odczyt  ppb/ppm  lub  mg/m³
Jedno dotknięcie przycisku na płycie czołowej analizatora to wszystko, co jest potrzebne, aby przełączyć jednostkę wyświetlanej wartości z  ppb lub ppm na mg/m³ (opcja ta jest niedostępna dla tylko w przypadku analizatora APHA 370, w którym wartość CH4 jest wyświetlana w ppm, a NMHC i THC w  ppmC).

Kompensacja wpływu ciśnienia
Automatyczna kompensacja wpływu ciśnienia atmosferycznego uniezależnia wyniki pomiarów od zmian pogody oraz lokalizacji analizatora (m.in. wysokości npm).

Dotykowy ekran LCD
W pełni graficzny, dotykowy ekran o rozdzielczości 326 x 240 punktów o dużych rozmiarach. Łatwa, interaktywna obsługa, przejrzysta struktura menu. Oprócz obsługi funkcjonalnej możliwy jest odczyt zgromadzonych danych pomiarowych, historii alarmów czy danych serwisowych (liczniki czasu pracy kluczowych podzespołów, natężenie światła lampy i inne wartości.

Minimalne wpływy interferencyjne
Zastosowanie w konstrukcji toru próbki innowacyjnych rozwiązań (np. krzyżowa modulacja przepływu) pozwoliło na osiągnięcie wyjątkowej czułości przy minimalnych wpływach interferencyjnych od m.in. wilgoci i temperatury badanego powietrza czy zawartości innych zanieczyszczeń gazowych. W rezultacie wyniki są bardzo stabilne w długich okresach czasu.

Komunikacja
Port szeregowy RS-232C może być używany do transmisji wartości mierzonych, alarmów i innych danych do odległych urządzeń. Może być także używany do wprowadzania zmian w parametrach pracy oraz innych nastawach. Przez podłączenie do portu RS-232C drukarki można otrzymywać bezpośredni wydruk wartości mierzonych. Opcjonalnie dostępny jest interfejs Ethernet z protokółem TCP/IP. Dla zapewnienia kompatybilności z urządzeniami poprzednich generacji – opcjonalnie dostępne są także wcześniej stosowane interfejsy typu analogowo-cyfrowego.

Zwarty, łatwy w montażu system
Stosunkowo mały i lekki analizator dla każdego mierzonego komponentu, w obudowie przewidzianej do umieszczenia w stojaku 19", ułatwiając rozbudowę systemu pomiarowego o kolejne urządzenia.