Advertisement
PG-250 Analizator gazów Print
Zaawansowane techniki detekcji i doświadczenie firmy HORIBA pozwoliło na umieszczenie w jednym przenośnym przyrządzie kompletnego systemu do pomiaru spalin kominowych. Mierzone parametry: CO, CO2, SO2 (NDIR), NOx (chemiluminescencja CLD), tlen O2 (mierzony detektorem paramagnetycznym (PG-250C, PG-250SRM) lub celą elektrochemiczną (PG-250A)).
Analizator PG-250 spełnia wymagania „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody” (Dz.U. 206/2008 poz.1291) dla wszystkich mierzonych gazów i we wszystkich oferowanych wykonaniach.
 Image

 

DANE TECHNICZNE
Mierzone wielkościNOx / SO2 / CO / CO2 / O2
Metody pomiaruNOx: CLD (Chemiluminescencja)
SO2 / CO / CO2: NDIR (Absorpcja w podczerwieni)
O2: Celka galwaniczna / Detektor paramagnetyczny
Zakresy pomiaroweNOx: 0÷25/50/100/250/500/1000/2500 ppm
SO2: 0÷200/500/1000/3000 ppm
CO: 0÷200/500/1000/2000/5000 ppm
CO2: 0÷5/10/20 %obj.
O2: 0÷5/10/25 %obj.
Powtarzalność pomiarów±0,5 % zakresu (NOx: ≤ 100 ppm, CO: ≤ 1000 ppm) ±1,0 % zakresu
Liniowość pomiarów±2,0 % zakresu
Dryft ±1,0 % zakresu/dzień (SO2: ±2,0 % zakresu/dzień)
Czas odpowiedzi (T90)≤ 45 s (dla SO2: ≤ 240 s)
Przepływ próbki gazuokoło 0,4 L/min
Wyświetlaniezmierzone wartości (3 lub 4 cyfry), zakres pomiarowy, przepływ
Wyjściaanalogowe 4 - 20 mA (bez separacji), interfejs RS-232C
Czas wygrzewania
30 minut
Warunki klimatyczne
Temperatura: 5÷40 °C
Wilgotność względna: ≤ 85 %
Zasilanie / Pobór mocy
200 - 240V  50/60Hz  250 - 400VA
Wymiary260mm (szer) x 260mm (wys) x 510mm (głęb)
Wagaokoło 17 kg
Warunki dla doprowadzanego gazu mierzonego (na wlocie analizatora)Temperatura: ≤ 40 °C
Zawartość H2O: do nasycenia w temperaturze otoczenia
Zapylenie: ≤ 0,1 g/Nm3
Ciśnienie: ±0,98 kPa (±100 mm H2O)