Advertisement
Strona Główna arrow Spaliny silnikowe
Pomiary spalin silnikowych Print
ANALIZATORY SPALIN SILNIKOWYCH

Przedstawione poniżej urządzenia stanowią wąską reprezentację bardzo licznej grupy urządzeń, produkowanych przez firmę HORIBA, czołowego wytwórcę tego typu urządzeń na świecie.

Image
MEXA-584L Przenośny analizator do pomiaru spalin silnikowych
Idealny do testowania i dostrajania silników zarówno benzynowych jak i LPG. Pozwala na jednoczesny pomiar: CO, HC, CO2 (bezdyspersyjna absorpcja w podczerwieni NDIR), współczynnika paliwo-powietrze (AFR), współczynnika nadmiaru powietrza (λ). Opcjonalnie może mierzyć również O2, NO,obroty silnika (RPM) oraz temperaturę oleju (TEMP). Analizator jest lekki, umieszczony w kompaktowej obudowie. Posiada duży wyświetlacz LCD i jest bardzo łatwy w obsłudze. Zgodny ze standardem OIML class 0.
Image
MEXA-1170HFID Przenośny system do pomiaru sumy węglowodorów (THC)
Kompletny system do pomiaru sumy węglowodorów z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) typu gorącego. W jednej obudowie umieszczono układ poboru próby, detektor i układ sterujący. Pozwala na pomiar w zakresach 0 - 10 ppmC do 0 - 200 000 ppmC. Przeznaczony jest do pomiaru stężenia węglowodorów w spalinach silników zasilanych benzyną, CNG, LPG, diesel, metanol, a także do wielu innych zastosowań.
Image
MEXA-1170HCLD Analizator tlenków azotu NO, NOx
Analizator do ciągłego pomiaru NO i NOx w spalinach silników zasilanych benzyną, olejem napędowym oraz LPG. Pomiar wykonywany jest metodą chemiluminescencyjną.
Image
MEXA-1170NX Analizator amoniaku i tlenków azotu
Jedną z ważniejszych kwestii w rozwoju układów napędowych jest redukcja szkodliwych tlenków azotu (NOx) do nieszkodliwego azotu (N2). Analizator ten służy do pomiaru stężenia amoniaku (NH3) podczas procesów redukcji tlenków azotu takich jak:
  • selektywna redukcja katalityczna (SCR)
  • pułapki tlenków azotu (LNT)
  • trójfunkcyjny katalizator
Zapewnia ciągły i bardzo czuły pomiar NH3 wykorzystując dwa detektory chemiluminescencyjne (CLD). Może działać jako samodzielny analizator NH3, NO i NOx lub jako komponent innych systemów pomiarowych.
Image
MEXA-1600 System do pomiaru spalin silnikowych
System ciągłego pomiaru CO, CO2 (NDIR), NOx (CLD), O2 (MPA) i THC (gorący FID) w spalinach silnikowych. Może być wyposażony w możliwość pomiaru EGR (opcja). Zaprojektowany do pracy z silnikami zasilanymi różnymi rodzajami paliw i o bardzo szerokim zakresie mocy. Podstawowe zastosowania to pomiary związane z kontrolą jakości produkcji jak i certyfikacją.
Image
MEXA-7000 Version 3 System do pomiaru spalin silnikowych
Podstawowy duży system do pomiaru spalin silnikowych. Posiada ogromne możliwości konfiguracyjne, zarówno sprzętowe jak i programowe. Może współpracować z różnymi typami hamowni podwoziowych i silnikowych, z zespołem poboru prób CVS itd. Spełnia międzynarodowe wymagania takie jak: U.S. LEV I/II (SULEV), EURO III/IV itd. Jest to najpopularniejszy obecnie system pomiarowy na świecie w swojej klasie.
Image
MEXA-1230PM Pomiar cząstek stałych w czasie rzeczywistym
Zapewnia ciągły pomiar składników cząstek stałych spalin:
  • Soot - pomiar sadzy
  • SOF - pomiar rozpuszczalnych cząstek organicznych
  • Total-PM - suma mas sadzy oraz rozpuszczalnych cząstek organicznych
Image
MDLT-1300T Tunel rozcieńczający przepływ częściowy (Mikrotunel)
Mikrotunel do pomiaru cząstek stałych w spalinach silników z zapłonem samoczynnym. Utrzymuje stały stosunek przepływu spalin silnikowych oraz gazu próbkowego. Jego głównym przeznaczeniem są testy: ETC, ESC, ECE-R49, EEC 91/542, ISO 8178, ISO 8877, ISO 16183.
Image
MEXA-1370PM Analizator (Waga) super małych mas cząstek stałych
Analizator mierzy masę sadzy, rozpuszczalnych cząstek organicznych oraz siarczanów w spalinach silników diesla. Możliwość pomiaru mas tak małych jak 0,2 μg.
Image
OBS-2000 Pokładowy System Pomiaru Emisji Spalin (On-board system)
OBS-2000 powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na system pomiaru emisji możliwy do instalacji w pojazdach użytkowanych w warunkach eksploatacyjnych. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, małym poborem energii oraz doskonałą odpornością na wibracje. Potrafi mierzyć w trybie ciągłym stężenia CO, CO2, THC, NOx, a także wartość przepływu gazów, współczynnik powietrze-paliwo (A/F). Na podstawie tych danych oblicza masę emisji oraz gospodarkę paliwem. OBS-2000 może również rejestrować dane takie jak: położenie z GPS, dane diagnostyczne (OBD) oraz warunki drogowe.