Advertisement
Strona Główna arrow Pozostałe arrow Analizatory jakości wody
Analizatory jakości wody Print
POMIARY PARAMETRóW FIZYKOCHEMICZNYCH WODY
Image
OCMA-25 Monitor zawartości oleju w wodzie
Ciągły pomiar zawartości oleju w wodzie przy zastosowaniu ekstrakcji rozpuszczalnikiem i detektora absorpcji w podczerwieni (NDIR). Umożliwia pomiar olejów (węglowodorów) ropopochodnych jak i pochodzenia roślinnego. Zakresy pomiarowe: 0-5 ppm, 0-10 ppm, 0-20 ppm, lub 0-100 ppm. Automatyczna kalibracja.
Image
OPSA-150 Monitor zanieczyszczeń organicznych
Przeznaczony do kontroli zanieczyszczeń organicznych, COD (chemiczne zapotrzebowanie tlenu), oraz kontroli zanieczyszeń w ujęciach wody pitnej, a także jako miernik poziomu fenolu w procesie produkcji.
Image
TW-100 Monitor jakości wody użytkowej
System ciągłego pomiaru jakości wody przeznaczony dla instalacji wodociągowych i wody pitnej. TW-100 monitoruje mętność, kolor, wolne chlorki oraz ciśnienie wody. Opcjonalnie może również mierzyć pH, przewodnictwo oraz temperaturę. W procesie pomiaru nie są stosowane żadne chemikalia dzięki czemu ten system jest tani w eksploatacji.