Advertisement
Strona Główna arrow Pozostałe arrow Inne urządzenia
Inne urządzenia Print
INNE URZĄDZENIA
Image
AFCU-360 Generator gazu wzorcowego
Służy do funkcjonalnej kontroli kalibracji (zero, span) analizatorów w stacjach pomiarowych. Zawiera od 1 do 4 modułów. Umożliwia równoległą pracę wszystkich modułów. Parametry pracy nastawia się przełącznikami na płycie przedniej. Spełnia europejskie wymagania obowiązujących norm EN. Dostępne są następujące moduły:
  • O3
  • SO2, H2S, lub NH3
  • NO
  • CO
  • rozcieńczanie mieszaniny gazów
Image
ASGU-370S Laboratoryjny generator gazu wzorcowego
Pełni funkcje generatora wzorcowego, do przeprowadzania wzorcowania analizatorów oraz generatorów stacyjnych. Zawiera od 1 do 4 modułów. Poszczególne moduły pracują w sposób szeregowy. Spełnia europejskie wymagania dla generacji gazów wzorcowych do testów laboratoryjnych. Dostępne są następujące moduły:
  • O3
  • NO2, SO2, H2S, NH3, lub BTX
  • NO
  • CO
  • rozcieńczona mieszkanka gazów
Image
Seria OPGU-3X00 Generatorów wodoru (do współpracy z analizatorem APHA-370)
Do ciągłej generacji czystego wodoru metodą elektrolizy wody. Wysoki stopień czystości wodoru pozwala na stosowanie go jako bezpiecznej alternatywy dla butli ze sprężonym wodorem, stosowanym w chromatografii gazowej i analizatorach płomieniowo-jonizacyjnych (FID).
Image
SF-2 Precyzyjny przepływomierz błonkowy
Działanie przyrządu opiera się na optycznej detekcji przesunięcia "błony mydlanej" w rurce o dokładnie określonej objętości. Objętość tej rurki oraz pomiar czasu przejścia "błony" pozwalają na precyzyjne obliczenie przepływu. Wbudowany czujnik temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego umożliwiają korekcję do ustalonych warunków normalnych. Składa się z bloku elektronicznego i 4 modułów przepływowych. Zakres pomiaru od 0,2 mL/min do 10 L/min.
Image
SGD-710C Wzorcowy dzielnik gazów
Urządzenie skonstruowane w celu zmniejszenia liczby stosowanych butli z gazami wzorcowymi. Pozwala na precyzyjne rozcieńczanie gazów kalibracyjnych gazem rozcieńczającym (najczęściej jest to azot). W konstrukcji dzielnika wykorzystano odpowiednio dobrane rurki kapilarne. Umożliwia 10 stopni podziału z dokładnością 0,5 %.