Advertisement
Strona Główna arrow Realizacje

Przykładowe realizacje
kliknij na zdjęcie aby wyświetlić galerię


Stacje monitoringu imisji


Stacje monitoringu rzek


Ambulans pomiarowy imisji
Budowany na bazie samochodów Mercedes MB308 i MB410. Wyposażone w klimatyzację, zasilanie rezerwowe (akumulatory lub agregat prądotwórczy), maszt wysuwany pneumatycznie. Posiadają wieloparametrowy system pomiaru imisji uzupełniony o sześcio-parametrową stację meteorologiczną zainstalowaną na pneumatycznie wysuwanym maszcie.

Ruchoma stacja do kontroli widma elektromagnetycznego
Budowana na bazie samochodów Mercedes od terenowego GL290 przez MB100, MB208, MB308, aż do MB709. Wyposażone są w zestawy antenowe, maszt pneumatyczny z 2-osiową obrotnicą anteny, zasilanie rezerwowe (akumulatorowe lub z agregatu prądotwórczego). System pomiarowy składa się z odbiorników pomiarowych, analizatorów widma, mierników natężenia pola i innych urządzeń.

Mobilne laboratorium do pomiaru wód i ścieków
Wykonywany w różnych wersjach i na bazie różnych pojazdów. Wyposażony w testery, poborniki próbek wody, przyrządy do pomiaru własności fizykochemicznych wody. Do przechowywania próbek wody mogą być zainstalowane lodówki (zasilanie: 12V, 230V, lub butla z propanem-butanem), lub gdy przewidywana jest większa ilość prób, specjalna komora chłodnicza z regałami na pojemniki z próbkami.

Pojazdy ratownictwa chemicznego
Pojazdy różnych wielkości od minivana do dużych samochodów ciężarowych, wyposażone odpowiednio do zadań w środki łączności, środki ochrony osobistej dla załogi (hełmy, ubrania, narzędzia itp.), urządzenia pomiarowe i testery.

Audiobus - Ambulans do badania słuchu
Priorytetem przy budowie tej jednostki było maksymalne wyciszenie wnętrza gabinetu lekarskiego. W tylnej części samochodu urządzona została poczekalnia dla pacjentów.

Ambulans do poboru próbek wód i ścieków
Są to uproszczone wersje laboratorium do pomiaru wód. Celem ich jest umożliwienie sprawnego i szybkiego poboru prób oraz ich transport w odpowiednich warunkach (głównie - temperatura).

Ambulans pomiarowy emisji
Zbudowany z wykorzystaniem pojazdu Mercedes MB709. Początkowo wyposażony w system ENDA-1000 z 2 liniami grzanymi i 6 liniami zimnymi oraz odpowiednim przełącznikiem torów. Po rozbudowie posiada 2 niezależne, 5-cio parametrowe systemy pomiarowe z niezależnymi liniami poboru prób. Drugi system zbudowany jest w oparciu o ENDA-600P.

Radiowe stanowisko dowodzenia
Ciągnik siodłowy z naczepą i przyczepą. Wyposażony w różnorodne systemy łączności przewodowej i bezprzewodowej, maszt pneumatyczny 12m, agregat prądotwórczy o dużej mocy. Posiada rozbudowane zaplecze socjalne z pokojem do odpoczynku, toaletą itp.