Pomiary spalin silnikowych
ANALIZATORY SPALIN SILNIKOWYCH

Przedstawione poniżej urządzenia stanowią wąską reprezentację bardzo licznej grupy urządzeń, produkowanych przez firmę HORIBA, czołowego wytwórcę tego typu urządzeń na świecie.

Image
MEXA-584L Przenośny analizator do pomiaru spalin silnikowych
Idealny do testowania i dostrajania silników zarówno benzynowych jak i LPG. Pozwala na jednoczesny pomiar: CO, HC, CO2 (bezdyspersyjna absorpcja w podczerwieni NDIR), współczynnika paliwo-powietrze (AFR), współczynnika nadmiaru powietrza (λ). Opcjonalnie może mierzyć również O2, NO,obroty silnika (RPM) oraz temperaturę oleju (TEMP). Analizator jest lekki, umieszczony w kompaktowej obudowie. Posiada duży wyświetlacz LCD i jest bardzo łatwy w obsłudze. Zgodny ze standardem OIML class 0.
Image
MEXA-1170HFID Przenośny system do pomiaru sumy węglowodorów (THC)
Kompletny system do pomiaru sumy węglowodorów z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) typu gorącego. W jednej obudowie umieszczono układ poboru próby, detektor i układ sterujący. Pozwala na pomiar w zakresach 0 - 10 ppmC do 0 - 200 000 ppmC. Przeznaczony jest do pomiaru stężenia węglowodorów w spalinach silników zasilanych benzyną, CNG, LPG, diesel, metanol, a także do wielu innych zastosowań.
Image
MEXA-1170HCLD Analizator tlenków azotu NO, NOx
Analizator do ciągłego pomiaru NO i NOx w spalinach silników zasilanych benzyną, olejem napędowym oraz LPG. Pomiar wykonywany jest metodą chemiluminescencyjną.
Image
MEXA-1170NX Analizator amoniaku i tlenków azotu
Jedną z ważniejszych kwestii w rozwoju układów napędowych jest redukcja szkodliwych tlenków azotu (NOx) do nieszkodliwego azotu (N2). Analizator ten służy do pomiaru stężenia amoniaku (NH3) podczas procesów redukcji tlenków azotu takich jak:
  • selektywna redukcja katalityczna (SCR)
  • pułapki tlenków azotu (LNT)
  • trójfunkcyjny katalizator
Zapewnia ciągły i bardzo czuły pomiar NH3 wykorzystując dwa detektory chemiluminescencyjne (CLD). Może działać jako samodzielny analizator NH3, NO i NOx lub jako komponent innych systemów pomiarowych.
Image
MEXA-1600 System do pomiaru spalin silnikowych
System ciągłego pomiaru CO, CO2 (NDIR), NOx (CLD), O2 (MPA) i THC (gorący FID) w spalinach silnikowych. Może być wyposażony w możliwość pomiaru EGR (opcja). Zaprojektowany do pracy z silnikami zasilanymi różnymi rodzajami paliw i o bardzo szerokim zakresie mocy. Podstawowe zastosowania to pomiary związane z kontrolą jakości produkcji jak i certyfikacją.
Image
MEXA-7000 Version 3 System do pomiaru spalin silnikowych
Podstawowy duży system do pomiaru spalin silnikowych. Posiada ogromne możliwości konfiguracyjne, zarówno sprzętowe jak i programowe. Może współpracować z różnymi typami hamowni podwoziowych i silnikowych, z zespołem poboru prób CVS itd. Spełnia międzynarodowe wymagania takie jak: U.S. LEV I/II (SULEV), EURO III/IV itd. Jest to najpopularniejszy obecnie system pomiarowy na świecie w swojej klasie.
Image
MEXA-1230PM Pomiar cząstek stałych w czasie rzeczywistym
Zapewnia ciągły pomiar składników cząstek stałych spalin:
  • Soot - pomiar sadzy
  • SOF - pomiar rozpuszczalnych cząstek organicznych
  • Total-PM - suma mas sadzy oraz rozpuszczalnych cząstek organicznych
Image
MDLT-1300T Tunel rozcieńczający przepływ częściowy (Mikrotunel)
Mikrotunel do pomiaru cząstek stałych w spalinach silników z zapłonem samoczynnym. Utrzymuje stały stosunek przepływu spalin silnikowych oraz gazu próbkowego. Jego głównym przeznaczeniem są testy: ETC, ESC, ECE-R49, EEC 91/542, ISO 8178, ISO 8877, ISO 16183.
Image
MEXA-1370PM Analizator (Waga) super małych mas cząstek stałych
Analizator mierzy masę sadzy, rozpuszczalnych cząstek organicznych oraz siarczanów w spalinach silników diesla. Możliwość pomiaru mas tak małych jak 0,2 μg.
Image
OBS-2000 Pokładowy System Pomiaru Emisji Spalin (On-board system)
OBS-2000 powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na system pomiaru emisji możliwy do instalacji w pojazdach użytkowanych w warunkach eksploatacyjnych. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, małym poborem energii oraz doskonałą odpornością na wibracje. Potrafi mierzyć w trybie ciągłym stężenia CO, CO2, THC, NOx, a także wartość przepływu gazów, współczynnik powietrze-paliwo (A/F). Na podstawie tych danych oblicza masę emisji oraz gospodarkę paliwem. OBS-2000 może również rejestrować dane takie jak: położenie z GPS, dane diagnostyczne (OBD) oraz warunki drogowe.