Emisja

Przenośny zestaw pomiarowy

Przenośny zestaw pomiarowy PG-350 P-AMS

Przenośny zestaw pomiarowy PG-350 P-AMS z analizatorem PG-350EU posiada świadectwo badań QAL-1 wg wymagań norm: EN 15267- 4: 2017 oraz EN 14181: 2014. Spełnia również wymagania EN 15058 (CO), EN 14789 (O2 ), EN 14792 (NOx).

PG-350

PG-350 Analizator gazów

Zaawansowane techniki detekcji i doświadczenie firmy HORIBA pozwoliło na umieszczenie w jednym przenośnym przyrządzie kompletnego systemu do pomiaru spalin kominowych. Mierzone parametry: CO, CO2, SO2 (NDIR), NOx (chemiluminescencja CLD), tlen O2.

SGD-710C Wzorcowy dzielnik gazów

SGD-710C Wzorcowy dzielnik gazów

Urządzenie skonstruowane w celu zmniejszenia liczby stosowanych butli z gazami wzorcowymi. Pozwala na precyzyjne rozcieńczanie gazów kalibracyjnych gazem rozcieńczającym (najczęściej jest to azot). W konstrukcji dzielnika wykorzystano odpowiednio dobrane rurki kapilarne. Umożliwia 10 stopni podziału z dokładnością 0,5 %.

ENDA-5000 System pomiaru gazów kominowych

ENDA-5000 System pomiaru gazów kominowych

System do ciągłego i bardzo dokładnego pomiaru gazów kominowych. Mierzone komponenty to: NOx, SO2, CO, CO2 oraz O2. W systemie wykorzystano zasadę krzyżowej modulacji przepływu wraz z detektorem NDIR.

EM-D5100 Kominowy analizator zapylenia

EM-D5100 Kominowy analizator zapylenia

Urządzenie do ciągłego monitoringu pyłu i przejrzystości gazów kominowych. W celu zwiększenia dokładności pomiaru korzysta z techniki autokolimacji. Światło przebiega dwa razy przez mierzony obszar. Urządzenie mierzy stłumienie sygnału świetlnego przez pył.

EM-F5000  Przepływomierz kominowy

EM-F5000 Przepływomierz kominowy

Służy do mierzenia przepływu gazów kominowych. Korzysta z zasady różnicy ciśnień. Objętość przepływu jest obliczana przez mikroprocesor DM-F5000.

VA/VS-5000 Analizator i kondycjoner gazów

VA/VS-5000 Analizator i kondycjoner gazów

Zestaw umożliwia pomiar: CO, CO2, CH4, N2O, NO, SO2, NH3 (NDIR podczerwień), NO/NOx (CLA chemiluminescencja), O2 (cela galwaniczna lub cela cyrkonowa lub cela paramagnetyczna).  Zastosowanie: pomiary emisji spalin, pomiary gazów technologicznych i procesowych w szerokich zakresach stężeń. Można tworzyć bardzo różne konfiguracje, dopasowane do różnorodnych zastosowań.

INM-700 Analizator NOx/O2

INM-700 Analizator NOx/O2

Analizator emisji NOx/O2. Kompaktowa i zwarta obudowa pozwala na pracę zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Zapewnia ciągły i stabilny pomiar nawet w trudnym i gorącym otoczeniu. Jest łatwy w instalacji i obsłudze.