EM-D5100 Kominowy analizator zapylenia

EM-D5100Urządzenie do ciągłego monitoringu zapylenia przejrzystości gazów kominowych. W celu zwiększenia dokładności pomiaru korzysta z techniki autokolimacji. Światło przebiega dwa razy przez mierzony obszar. Urządzenie mierzy stłumienie sygnału świetlnego przez pył.

DANE TECHNICZNE*1
EM-D5100
Metoda pomiaru Przepływ
Mierzony zakres Pył 0÷300 mg/m3 ~ 0÷4800 mg/m3 *2 (średnica kanału 1m)
Przejrzystość 0÷20 % ~ 0÷100 %
Próg wykrywalności (LDL)
Powtarzalność
3 % F.S.
±1,5 % F.S.
Warunki gazu próbkowego Temperatura/Wilgotność
Temperatura
-20 oC ÷ 50 oC / 95 % RH lub mniej
Powyżej punktu rosy do 250 oC
Ciśnienie wody Bez wykraplania*3
-5 ÷ 2 kPa
Średnica cząstek 4 µm lub mniej
Wyjście DC 4÷20 mA (1 CH)
Automatyczna kalibracja zera Nastawy godzinne w zakresie 1 do 99 godzin
Zasilanie Kontroler/Jednostka optyczna/Obłyśnik AC 95÷264V
Częstotliwość 48÷62 Hz
Pobór mocy 30 VA
Masa Kontroler około 5 kg
Jednostka optyczna około 11 kg
Odbłyśnik około 7 kg
Obudowa odporna na zaplamienie IP65
*1: Średnica kanału: 1 m. Zakre zależy od długości kanału.*2: Konwersja do mg/m³ wymaga ręcznej kalibracji krzywej.*3: Mniej niż nasycenie w temperaturze gazu kominowego.
Przedmuch
Przepływ powietrza przedmuchu około 80 do 90 m³/h*1
Zasilanie AC 100 V, 115 V, 230 V
Częstotliwość 50, 60 Hz
Pobór mocy*2 400 VA (50 Hz), 500 VA (60 Hz)
Masa około 12 kg/zestaw
Obudowa odporna na zabrudzenie IP55
*1, *2: Suma jednostki optycznej oraz odbłyśnika.