Generatory gazów wzorcowych

OZGU-370SE Przenośny standard ozonu

OZGU-370SE Przenośny standard ozonu

Przenośny standard ozonu OZGU-370 bazuje na znanym analizatorze APOA-370. Posiada zintegrowany generator gazu wzorcowego (znany z modelu ASGU-370). Spełnia standardy EN dotyczące generowania gazu do testów laboratoryjnych oraz do ciągłej kontroli jakości w testach polowych.

ASGU-370S Laboratoryjny generator gazu wzorcowego

ASGU-370S Laboratoryjny generator gazu wzorcowego

Pełni funkcje generatora wzorcowego, do przeprowadzania wzorcowania analizatorów oraz generatorów stacyjnych. Zawiera od 1 do 4 modułów. Poszczególne moduły pracują w sposób szeregowy. Spełnia europejskie wymagania dla generacji gazów wzorcowych do testów laboratoryjnych.

ASGU-370P Laboratoryjny generator gazu wzorcowego

ASGU-370P Laboratoryjny generator gazu wzorcowego

Pełni funkcje generatora wzorcowego, do przeprowadzania wzorcowania analizatorów oraz generatorów stacyjnych. Zawiera od 1 do 4 modułów. Poszczególne moduły pracują w sposób równoległy. Spełnia europejskie wymagania dla generacji gazów wzorcowych do testów laboratoryjnych.

ASGU-370TS Przenośny generator gazu wzorcowego

ASGU-370TS Przenośny generator gazu wzorcowego

Pełni funkcje przenośnego generatora wzorcowego. Zawiera od 1 do 4 modułów. Spełnia europejskie wymagania dla generacji gazów wzorcowych do testów laboratoryjnych.