APNA-370 Analizator NOx

APNA-370 Analizator NOx

Analizator APNA-370 przeznaczony jest do ciągłych pomiarów NO, NO2, NOX w powietrzu atmosferycznym.

Posiada świadectwo QAL-1 nr 0000028755_03 na zgodność z normami
EN 14211:2012 oraz EN 15267-1 i -2.

Duży, dotykowy ekran LCD zapewnia prostą i wygodną obsługę. Krzyżowa modulacja przepływu – gdy gaz badany i odniesienia są przemiennie kierowane do komory pomiarowej – zapewnia wyjątkową stabilność i niski dryft. Detektor CLD jest niemal pozbawiony interferencji. Analizator posiada wbudowaną pompę i konwerter NO2–>NO, a także osuszacz regeneracyjny do generatora ozonu.

DANE TECHNICZNE
Zastosowanie pomiar NO, NO2, NOx w powietrzu atmosferycznym
Zasada działania detektor chemiluminescencyjny i krzyżowa modulacja przepływu
Zakresy standardowe 0÷0,1/0,2/0,5/1,0 ppm. Automatyczne lub ręczne przełączanie zakresu. Możliwość ich zdalnego przełączania. Opcja: 4 zakresy z przedziału 0÷10 ppm przy rozpiętości zakresów 1:10
Próg wykrywalności (LDL) 0,5 ppb (3 sigma)
Powtarzalność pomiarów ±1,0 % pełnego zakresu
Liniowość pomiarów ±1,0 % pełnego zakresu
Dryft zera < LDL / dzień
< LDL / miesiąc
Dryft spanu < LDL / dzień
< 0,6 ppb / miesiąc
Czas odp. T90 < 90 s na najniższym zakresie
Przepływ próbki ok. 0,8 L/min
Alarmy/Statusy podczas AIC, błąd kalibracji zera lub wzmocnienia, błąd temperatury konwertera NO2/NO, niewłaściwy przepływ
Wyjścia • Ethernet – Protokół Horiba
• RS-232C – Protokół HORIBA lub Bayern-Hessen
• analogowe: 0÷1V / 0÷10V / 4÷20mA (opcjonalnie)
• SGG – 7 pin – gniazdo do połączenia z generatorem gazów wzorcowych Horiba
Zasilanie 230V AC, 50 Hz, ok. 170 VA
Wymiary 430mm (szer) x 221mm (wys) x 550mm (głęb) (do szafy 19″)
Masa ok. 21 kg
Wyposażenie szyny i uchwyty do szafy 19″