VA/VS-5000 Analizator i kondycjoner gazów

Zestaw umożliwia pomiar: CO, CO2, CH4, N2O, NO, SO2, NH3 (NDIR podczerwień), NO/NOx (CLA chemiluminescencja), O2 (cela galwaniczna lub cela cyrkonowa lub cela paramagnetyczna). 
Zastosowanie: pomiary emisji spalin, pomiary gazów technologicznych i procesowych w szerokich zakresach stężeń.
Można tworzyć bardzo różne konfiguracje, dopasowane do różnorodnych zastosowań. W module VA-5000 można umieścić maksymalnie 4 z wymienionych wyżej detektorów (rysunek poniżej). Długość celi NDIR ściśle związana jest z zakresem pomiaru wybranego parametru. Z blokiem przygotowania próbki (kondycjonerem) VS-5000 może współpracować więcej niż jeden moduł (analizator) VA-5000.