TW-100 Monitor jakości wody użytkowej

TW-100System ciągłego pomiaru jakości wody przeznaczony dla instalacji wodociągowych i wody pitnej. TW-100 monitoruje mętność, kolor, wolne chlorki oraz ciśnienie wody. Opcjonalnie może również mierzyć pH, przewodnictwo oraz temperaturę. W procesie pomiaru nie są stosowane żadne chemikalia dzięki czemu ten system jest tani w eksploatacji.