Analizatory imisji

APNA-370 Analizator NOx

APNA-370 Analizator NOx

APNA-370 przeznaczony jest do ciągłych pomiarów NO, NO2, NOX w powietrzu atmosferycznym, a także w procesach przemysłowych. Posiada świadectwo TÜV 936/21204643/C na zgodność z EN-14211. Posiada wbudowaną pompę i konwerter NO2-->NO. Jest wyjątkowo stabilny i niemal pozbawiony interferencji.

APSA-370

APSA-370 Analizator SO2

APSA-370 przeznaczony jest do ciągłych pomiarów dwutlenku siarki (SO2) w powietrzu atmosferycznym, a także w procesach przemysłowych. Posiada świadetwo TÜV 936/21204643/D na zgodność z normą EN-14212. Ma wbudowaną kompensację wahań i zmian natężenia swiatła UV. Wbudowana pompa próbki. Wyróżnia się niskim poziomem interferencji od typowych czynników.

APMA-370

APMA-370 Analizator CO

Analizator APMA-370 przeznaczony jest do ciągłego monitorowania stężenia CO w powietrzu atmosferycznym. Posiada świadectwo TÜV 936/21204643/B na zgodność z normą EN-14626. Wykorzystanie zalet połączenia krzyżowej modulacji przepływu z bezdyspersyjną absorpcją promieniowania podczerwonego (NDIR) zapewnia doskonałe parametry metrologiczne.

APOA-370

APOA-370 Analizator O3

Analizator APOA-370 stosuje metodę krzyżowej modulacji przepływu wraz z absorpcją w ultrafiolecie połączoną z metodą kalkulacji porównawczej. Dla użytkownika oznacza to pomiar z dużą stabilnością i wysoką czułością (0.1 ppm dla pełnego zakresu).

APCA-370

APCA-370 Analizator CO2

Analizator APCA-370 przeznaczony jest do ciągłego monitorowania stężenia CO2 w powietrzu atmosferycznym. Stosowany także do kontroli procesów przemysłowych oraz obecności gazów śladowych.

APHA-370

APHA-370 Analizator THC

Zastosowana w analizatorze metoda detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID) wraz z selektywnym utlenianiem katalitycznym umożliwia równoległy pomiar trzech parametrów: metanu, węglowodorów niemetanowych oraz sumy węglowodorów. Zaletą rozwiązania jest wykorzystanie jednego detektora oraz praktycznie wyeliminowanie dryftu zera. Jako źródło wodoru polecany jest generator wodoru (np. Horiba OPGU-3200).

APSA-370H2S

APSA-370H2S Analizator z Konwerterem H2S

Analizator posiada płuczkę SOx oraz konwerter H2S. Tlenki siarki zostają wypłukane, a pozostały H2S jest konwertowany na SO2 i mierzony przez analizator APSA-370.

APSA-370TRS Analizator z Konwerterem TRS

APSA-370TRS Analizator z Konwerterem TRS

Analizator APSA-370 we współpracy z konwerterem HORST (1000oC) potrafi mierzyć całkowitą siarkę zredukowaną (TRS). W skład TRS wchodzi siarka z następujących związków: siarkowodoru (H2S), merkaptanu etylowego (CH3SH), dimetylosiarczku ((CH3)2S) oraz dimetylodisiarczku (CH3SSCH3). Związki te są konwertowane na SO2, który jest mierzony przez analizator APSA-370.

APNA-370 NH3 Analizator z Konwerterem amoniaku

APNA-370 NH3 Analizator z Konwerterem amoniaku

Konwerter w połączeniu z analizatorem APNA-370 umożliwia pomiar NH3.

APDA-371

APDA-371 Monitor pyłu

Analizator pyłu APDA-371 automatycznie mierzy i zapisuje stężenie pyłu w powietrzu (w miligramach lub mikrogramach na metr sześcienny) korzystając ze znanej i sprawdzonej metody tłumienia promieniowania beta. Tysiące tych analizatorów pracuje w laboratoriach na całym świecie. Jest to jedna z najbardziej popularnych platform do monitoringu powietrza.

Pyłomierz APDA-372

APDA-372 Monitor pyłu

Analizator pyłu APDA-372 w sposób ciągły mierzy stężenia różnych frakcji pyłu: PM 1; 2,5; 4; 10; TSP oraz liczbową gęstość cząstek.