APHA-370 Analizator THC

APHA-370Analizator węglowodorów całkowitych w powietrzu. Zastosowana w analizatorze metoda detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID) wraz z selektywnym utlenianiem katalitycznym umożliwia równoległy pomiar trzech parametrów: metanu, węglowodorów niemetanowych oraz sumy węglowodorów. Zaletą rozwiązania jest wykorzystanie jednego detektora oraz praktycznie wyeliminowanie dryftu zera. Jako źródło wodoru polecany jest generator wodoru (może być także wodór z butli).

DANE TECHNICZNE
Zastosowanie pomiar metanu CH4 (metan), NMHC (niemetanowe), oraz THC (suma węglowodorów) w powietrzu atmosferycznym
Zasada działania detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID)
Zakresy pomiarowe 0÷5/10/20/50 ppmC. Automatyczna lub ręczna zmiana zakresu. Możliwość ich zdalnego przełączania. Opcja: 4 dowolne zakresy z przedziału 0÷100 ppmC, przy rozpiętości zakresów 1:10
Próg wykrywalności (LDL) 0,022 ppmC (3 sigma)
Powtarzalność pomiarów ±1,0 % pełnego zakresu
Liniowość pomiarów ±1,0 % pełnego zakresu
Dryft zera < LDL / dzień na najniższym zakresie
±0,05ppmC / tydzień na najniższym zakresie
Dryft spanu < LDL / dzień na najniższym zakresie
±0,5% pełnego zakresu / tydzień
Czas odp. T90 < 60s na najniższym zakresie
Alarmy podczas AIC, błąd kalibracji zera lub wzmocnienia, błąd temperatury, błąd palnika (brak płomienia), niewłaściwy przepływ itd.
Wyjścia • 0÷1V / 0÷10V / 4÷20mA. Do wyboru: wartość chwilowa, wartość
sumaryczna,średnia krocząca
• RS-232C – Protokół HORIBA
Zasilanie 230V AC, 50 Hz
Wymiary 430mm (szer) x 221mm (wys) x 550mm (głęb) (obudowa dostojaka 19″)
Masa około 33 kg
Wyposażenie szyny i uchwyty do szafy 19″