Przenośny zestaw pomiarowy PG-350 P-AMS

Przenośny zestaw pomiarowy

Przenośny zestaw pomiarowy PG-350 P-AMS z analizatorem PG-350EU posiada świadectwo badań QAL-1 wg wymagań norm: EN 15267- 4: 2017 oraz  EN 14181: 2014.
Spełnia również wymagania EN 15058 (CO), EN 14789 (O2 ), EN 14792 (NOx).

Układ poboru próby gazowej spełnia wymagania normy:
PN-ISO 10396 Emisja ze źródeł stacjonarnych — Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych
PN-EN 15267-4     – W zakresie stopnia ochrony IP42 chłodnicy PSS-5H

W skład przenośnego zestawu PG-350 P-AMS wchodzą:

  1. Analizator PG-350EU
  2. Chłodnica PSS-5H
  3. Sonda PSP4000-H, linia grzana, rura probiercza

Zalecany zestaw pomiarowy z analizatorem PG-350EU

Emisja_Schemat