OCMA-500 Analizator zawartości oleju w wodzie

ocma-500Analizator OCMA-500 potrafi zmierzyć ilość węglowodorów w wodzie lub glebie, można także zmierzyć  ilość węglowodorów, pozostałych we wstępnie oczyszczonych produktach. Ekstrakcję przeprowadza się z  pomocą rozpuszczalnika S-316.
Zużyty S-316 może być odzyskany przez opcjonalny „oczyszczacz” rozpuszczalnika. Szeroki zakres pomiarowy eliminuje potrzebę pracochłonnego przełączania zakresów. W rezultacie analizator OCMA-500 jest to przyrząd umożliwiający szybkie i łatwe do przeprowadzenia pomiary, a przy tym jest dokładny i niezawodny.