APDA-371 Monitor pyłu

Monitor pyłu APDA-371 automatycznie mierzy i zapisuje stężenie cząstek stałych w powietrzu (w mg/m3 lub µg/m3), korzystając ze znanej i sprawdzonej metody tłumienia promieniowania beta. Co 1 godzinę mierzony jest nowy, czysty fragment taśmy filtra, na którym następnie gromadzi się pył, osłabiając promieniowanie.
W oparciu o tą metodę pomiaru pracuje bardzo duża liczba urządzeń w laboratoriach na całym świecie. Jest to jedna z bardziej popularnych metod do monitoringu pyłu w powietrzu.
Posiada aprobatę typu dla pomiaru PM-10 zgodnie z EN 12341
oraz aprobatę typu dla pomiaru PM-2,5 zgodnie z EN 14907

 

DANE TECHNICZNE
Zastosowanie pomiar stężenia pyłu
Zasada działania tłumienie promieniowania gamma
Źródło promieniowania beta 14C (węgiel C-14), 60 µCi ± 15 µCi (< 2,22 x 106 Beq), połowiczny rozpad 5730 lat. Źródło nie wymaga uzyskania pozwolenia.
Detektor promieniowania beta Fotopowielacz z organicznym elementem zliczającym
Certyfikaty CE, TUV zgodność z EN 12341 (PM10), EN 14907 (PM2,5)
Temperatura pracy 0oC ÷ +50oC
Temperatura otoczenia -30oC ÷ +60oC
Wilgotność otoczenia 0 ÷ 90% RH, bez kondensacji
Kontrola wilgotności próbki Moduł inteligentnego podgrzewania. Zakres 10 ÷ 99% RH.
Rozdzielczość pomiaru 0,1 µg/m3
Rozdzielczość wyświetlacza 1 µg/m3
Próg wykrywalności (LDL) < 4,8 µg/m3 (2-sigma)
Zakres standardowy 0 ÷ 1000 µg/m3
Zakresy opcjonalne 0 ÷ 0,100/0,200/0,250/0,500/2,000/5,000/10,000 µg/m3 (do specjalnych zastosowań)
Alarmy błąd danych, błąd przepływu, defekt taśmy, błąd zasilania, itd.
Pamięć 4369 zapisów (182 dni po 1 zapis/godzinę)
Interfejs użytkownika System menu wyświetlany na 8-mio liniowym 40-sto znakowym LCD. Sterowanie odbywa się z użyciem dynamicznej klawiatury.
Przepływ 16,7 L/min. Możliwość regulacji w zakresie 0 ÷ 20 L/min.
Przepływ w war. odniesienia lub rzeczywistych
Taśma filtra Ciągła taśma z włókna szklanego w rolkach 30mm x 21m.
Wyjścia • 0÷1V / 0÷10V / 4÷20mA. Do wyboru: wartość chwilowa, wartość
sumaryczna, średnia krocząca
• RS-232C – Protokół HORIBA
Masa 24,5 kg bez akcesoriów zewnętrznych
Zasilanie 100 ÷ 230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy < 0,4 kW
Wymiary 430mm (szer) x 310mm (wys) x 400mm (głęb) (obudowa do stojaka 19″)
Wyposażenie szyny i uchwyty do szafy 19″, elektrozawór pomiar/kalibracja