Realizacje

Ambulanse pomiarowe i inne

Ambulanse pomiarowe i inne

Budowany na bazie samochodów Mercedes, Renault, Fiat. Wyposażone w klimatyzację, zasilanie rezerwowe (akumulatory lub agregat prądotwórczy), maszt wysuwany pneumatycznie. Posiadają wieloparametrowy system pomiaru imisji uzupełniony o sześcio-parametrową stację meteorologiczną zainstalowaną na pneumatycznie wysuwanym maszcie.