Imisja

APSA-370H2S

Analizatory imisji

Generatory gazów wzorcowych

Generatory gazów wzorcowych

Cechy ogólne i systemowe analizatorów serii APxx-370

Automatyczna kalibracja

Procedura kalibracji analizatorów, często uciążliwa, została tu zredukowana do wywołania odpowiedniej funkcji. W menu Automatycznej Kalibracji (Auto-Interval Calibration – AIC) użytkownik ustawia czas rozpoczęcia, czas trwania, a także okres czasu pomiędzy kolejnymi powtórzeniami kalibracji. Zegar i kalendarz analizatora zapewniają wykonanie kalibracji precyzyjnie w zadanym momencie. Oczywiście w każdej chwili można zainicjować wykonanie kalibracji z komputera, poprzez złącze szeregowe RS-232C analizatora lub wywołać ją ręcznie.

Funkcja automatycznej zmiany zakresu

Funkcja automatycznej zmiany zakresu przełącza na zakres pomiarowy najlepiej dopasowany do aktualnego stężenia badanego składnika w próbce. Możliwe jest także wyłączenie tej funkcji i ręczna nastawa zakresów pomiarowych.

Wybór danych wyjściowych

Dla każdego mierzonego komponentu przewidziano cztery typy danych: wartość chwilową, wartość sumaryczną, średnią i średnią kroczącą. Dwie z nich można wybrać jako dane wyjściowe. Przedział czasowy dla obu rodzajów średniej oraz wartości sumarycznej może być dowolnie określony, a dla wartości średnich można wybrać trzy różne okresy uśredniania.

Pamięć danych

W pamięci mogą być przechowywane cztery różne wartości: trzy wartości średnie i wartość sumaryczna. Przykładowo:

Wartość średnia #1 (np. 3 min) 1000 wartości
Wartość średnia #2 (np. 30 min) 1000 wartości
Wartość średnia #3 (np. 3 godz) 100 wartości
Wartość sumaryczna (np. 1 godz) 1000 wartości

Gniazdo kart pamięci „Compact Flash” (CF)

Wyposażenie przyrządu w czytnik kart pamięci ułatwia gospodarkę danymi. Pozwala na zapamiętanie bardzo dużej ilości danych. Umożliwia zupełnie łatwą pracę urządzeń pojedynczych i bez innego rodzaju transmisji danych. Ma także istotne zastosowanie serwisowe. Umożliwia aktualizację oprogramowania fabrycznego.

Odczyt ppb/ppm lub mg/m³

Jedno dotknięcie przycisku na płycie czołowej analizatora to wszystko, co jest potrzebne, aby przełączyć jednostkę wyświetlanej wartości z ppb lub ppm na mg/m³ (opcja ta jest niedostępna dla analizatora APHA 370, w którym wartość CH4 jest wyświetlana w ppm, a NMHC i THC w ppmC).

Kompensacja wpływu ciśnienia

Automatyczna kompensacja wpływu ciśnienia atmosferycznego uniezależnia wyniki pomiarów od zmian pogody oraz lokalizacji analizatora (m.in. wysokości npm).

Dotykowy ekran LCD

W pełni graficzny, dotykowy ekran o dużych rozmiarach. Łatwa, interaktywna obsługa, przejrzysta struktura menu. Oprócz obsługi funkcjonalnej możliwy jest odczyt zgromadzonych danych pomiarowych, historii alarmów czy danych serwisowych (liczniki czasu pracy kluczowych podzespołów, natężenie światła lampy i inne wartości.

Minimalne wpływy interferencyjne

Zastosowanie w konstrukcji toru próbki innowacyjnych rozwiązań (np. krzyżowa modulacja przepływu) pozwoliło na osiągnięcie wyjątkowej czułości przy minimalnych wpływach interferencyjnych od m.in. wilgoci i temperatury badanego powietrza czy zawartości innych zanieczyszczeń gazowych. W rezultacie wyniki są bardzo stabilne w długich okresach czasu.

Komunikacja

Analizatory posiadają standardowo 3 interfejsy i 1 opcjonalny:

  • Interfejs Ethernet. Umożliwia pracę w sieci LAN w celu udostępniania danych.
  • Port szeregowy RS-232C może być używany do transmisji danych. Po podłączeniu do portu RS-232C drukarki można otrzymywać bezpośredni wydruk danych.
  • Złącze 7-pin do sterowania generatorami gazów wzorcowych firmy Horiba.
  • Dla zapewnienia kompatybilności z urządzeniami poprzednich generacji – opcjonalnie dostępne są także wcześniej stosowane interfejsy typu analogowo-cyfrowego.

Każdy analizator służy do pomiaru jednego komponentu (np. tlenki azotu), w obudowie przewidzianej do umieszczenia w stojaku 19″, ułatwiając rozbudowę systemu pomiarowego o kolejne urządzenia.