PG-350 Analizator gazów

PG350E_EU_1  Zaawansowane techniki detekcji i doświadczenie firmy HORIBA pozwoliło na umieszczenie w jednym przenośnym przyrządzie kompletnego systemu do pomiaru spalin kominowych. Do pomiaru poszczególnych gazów zastosowano detektory wykorzystujące metodyki referencyjne. Analizatory PG-350 spełniają wymagania „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 września 2021r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji” (Dz.U. 2021 poz.1710 publikacja 16-09-2021 r.) dla wszystkich mierzonych gazów i we wszystkich oferowanych wykonaniach.

Oferowane są 4 wykonania analizatora PG-350:

  • PG-350EU  analizator o obu zestawach zakresów pomiarowych LR i HR (tabela niżej), który posiada świadectwo badań QAL-1 , wg wymagań norm: EN 15267- 4: 2017 oraz  EN 14181: 2014. Spełnia również wymagania EN 15058 (CO), EN 14789 (O2 ), EN 14792 (NOx).
  • PG-350E(LR) analizator o obniżonych zakresach pomiarowych dla CO i SO2 (tabela niżej)
  • PG-350E(HR) analizator o wyższych zakresach pomiarowych dla CO i SO2 (tabela niżej)
  • PG-350EDR  analizator o obu zestawach zakresów pomiarowych LR i HR

Analizatory  PG-350E(LR), PG-350E(HR) oraz PG-350EDR posiadają również certyfikat QAL-1 wg wymagań norm: EN 15267-3, EN 14181, EN 15058 (CO), EN 14789 (O2 ), EN 14792 (NOx).

Parametry techniczne dla wszystkich 4 wersji są takie same, z wyłączeniem wyróżnionych zakresów pomiarowych.

DANE TECHNICZNE
Model PG-350E (LR) PG-350E (HR) PG-350EDR   PG-350EU
Mierzone wielkości NOx / SO2 / CO / CO2 / O2
Metody pomiaru NOx: CLD (Chemiluminescencja)
SO2 / CO / CO2: NDIR (Absorpcja w podczerwieni)
O2: PMD (Detektor paramagnetyczny)
 NOx: CLD (Chemiluminescencja)
SO2 / CO / CO2: NDIR (Absorpcja w podczerwieni)
O2: PMD (Detektor paramagnetyczny)
 NOx: CLD (Chemiluminescencja)
SO2 / CO / CO2: NDIR (Absorpcja w podczerwieni)
O2: PMD (Detektor paramagnetyczny)
Zakresy pomiarowe NOx: 0÷25/50/100/250/500/1000/2500 ppm
SO2: 0÷50/100/200/500 ppm
CO: 0÷60/100/200/500/1000 ppm
CO2: 0÷10/20/30 %obj.
O2: 0÷5/10/25 %obj.
 NOx: 0÷25/50/100/250/500/1000/2500 ppm
SO2: 0÷200/500/1000/3000 ppm
CO: 0÷200/500/1000/2000/5000 ppm
CO2: 0÷10/20/30 %obj.
O2: 0÷5/10/25 %obj.
NOx: 0÷25/50/100/250/500/1000/2500 ppm
SO2: 0÷50/100/200/500 ppm
CO: 0÷60/100/200/500/1000 ppm
oraz
SO2: 0÷200/500/1000/3000 ppm
CO: 0÷200/500/1000/2000/5000 ppm
CO2: 0÷10/20/30 %obj.
O2: 0÷5/10/25 %obj.
Powtarzalność pomiarów ±0,5 % zakresu (NOx: ≥ 100 ppm, CO: ≥ 1000 ppm)
±1,0 % zakresu (oprócz powyższych)
Liniowość pomiarów ±2,0 % zakresu
Dryft ±1,0 % zakresu/dzień (SO2: ±2,0 % zakresu/dzień)
Czas odpowiedzi (T90) ≤ 45 s (dla SO2: ≤ 180 s)
Przepływ próbki gazu około 0,5 L/min
Wyświetlanie zmierzone wartości (3 lub 4 cyfry), zakres pomiarowy, przepływ
Wyjścia analogowe 4 – 20 mA (bez separacji),  0 – 1 V (bez separacji), Ethernet, RS-232
Czas wygrzewania 30 minut
Warunki klimatyczne Temperatura: 5÷40 °C
Wilgotność względna: ≤ 80 % przy temperaturze do 31 °C
Zasilanie
Pobór mocy
100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Typowe 160 VA, maksymalne 220VA
Wymiary 300mm (szer) x 265mm (wys) x 520mm (głęb) (z osłonami bocznymi)
Waga ok. 16 kg
Warunki dla doprowadzanego gazu mierzonego (na wlocie analizatora) Temperatura: ≤ 40 °C
Zawartość H2O: do nasycenia w temperaturze otoczenia
Zapylenie: ≤ 0,1 g/Nm3
Ciśnienie: ±0,98 kPa