Woda

U-50 Analizator jakości wody

U-50 Analizator jakości wody

Ręczny analizator U-50 mierzy i wyświetla jednocześnie 11 parametrów jakościowych wody. Analizator oraz sonda są połączone przewodem o długości nawet do 11 metrów. Wodoszczelna oraz trwała obudowa ułatwia pomiary w trudnych warunkach.

OCMA-500 Analizator zawartości oleju w wodzie

OCMA-500 Analizator zawartości oleju w wodzie

Analizator OCMA-310 potrafi ocenić ilość węglowodorów w wodzie lub glebie, a także potrafi ocenić ilość pozostałych węglowodorów we wstępnie oczyszczonych produktach.

TW-100 Monitor jakości wody użytkowej

TW-100 Monitor jakości wody użytkowej

System ciągłego pomiaru jakości wody przeznaczony dla instalacji wodociągowych i wody pitnej. TW-100 monitoruje mętność, kolor, wolne chlorki oraz ciśnienie wody. Opcjonalnie może również mierzyć pH, przewodnictwo oraz temperaturę. W procesie pomiaru nie są stosowane żadne chemikalia dzięki czemu ten system jest tani w eksploatacji.